STERLING SILVER WIRE

click image to see detail
 
 

18GA

20GA

22GA

24GA

26GA

28GA

30GA